Ovo je bilješka iz Ognjene godine anarhiste Gabrijela – prvi dio:

Damir Omeragić, rođen 1971. godine u Sarajevu, bavi se pisanjem od 18. godine.

U ratu u BiH radio za RTV Sarajevo, a jedno vrijeme i kao “fikser” za strane TV-ekipe. Od 1995. kontinuirano radi kao prevodilac za međunarodne organizacije i simultani prevodilac na međunarodnim konferencijama i seminarima.

Jedna kratka priča objavljena u Francuskoj. Zbirka kratkih priča, Crne ovce Solomonove, objavljena 2004. godine kao samostalno izdanje.

Oženjen, bez djece, ali s pudlicom. Trenutno sa prebivalištem u Briselu, u svojstvu “žene diplomate”.